Laukaan Energia

Yhteystiedot

Etusivu / Yhteystiedot

Laukaan Energia Oy

Rantatie 13
41340 Laukaa
puh: 0451104819
info@laukaanenergia.fi
Y-tunnus: 2695781-2

Laskutustiedot

Verkkolaskut
Verkkolaskutusosoite :  003726957812
Välittäjätunnus :             E204503
Operaattori :                  OpusCapita Solutions Oy

Paperilaskut
Laukaan Energia Oy
PL 42774
00063 LASKUNET

Sähköpostilaskut
LaukaanEnergia.FI.P.113259-6@docinbound.com

 

Laukaan Energia Oy:n Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Laukaan Energia Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Laukaan Energia Oy

Rekisterinpitäjän edustaja ja tietosuojavastaava: Lauri Ahokas, toimitusjohtaja

+358 45 1104819,

lauri.ahokas@laukaanenergia.fi

 

Asiakasrekisterin peruste ja käyttötarkoitus:

Henkilö tulee osaksi Laukaan Energia Oy:n asiakasrekisteriä jättämällä yhteystietonsa Laukaan Energia Oy:lle puhelimitse, Laukaan Energia Oy:n internetsivuille, sähköpostitse tai muulla tavalla. Henkilötietoja käytetään mahdollisen asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja hoitamiseen, kohdennettuun markkinointiin sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Asennuskohteen tiedot

Tarjous, tilaus sekä laskutustiedot

 

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan Laukaan Energia Oy:n sisällä. Laukaan Energia Oy:n työntekijöistä henkilötietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka työnkuvansa takia näitä tarvitsevat. Jos sopimus asiakkuudesta syntyy, tietoja voidaan luovuttaa näissä tapauksissa Laukaan Energia Oy:n määrittämille alihankkijoille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Laukaan Energia Oy säilyttää rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on palveluiden ja tuotteiden toimittamisen kannalta tarpeellista sekä sopimus- ja erimielisyysselvityksiä varten. Lisäksi henkilötietoja säilytetään muutoin lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

Rekisterin suojauskäytäntö

Laukaan Energia Oy:n asiakastietorekisteriin on pääsy vain Laukaan Energia Oy:n niillä työntekijöillä, joiden työnkuva sen vaatii. Rekisteriä pidetään erillisessä järjestelmässä, joka on suojattu lain mukaisilla vaatimuksilla.

Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeudet

Henkilöllä, joka on luovuttanut asiakastietonsa Laukaan Energia Oy:n asiakastietorekisteriin, on seuraavat oikeudet

  • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja tehdä tarkastuspyyntö omista henkilötiedoista. Tietojen luovutusta varten Laukaan Energia Oy:llä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen.
  • Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus poistua Laukaan Energia Oy:n henkilötietorekisteristä, ellei esteenä ole avoimet tilaukset, laskut tai mahdolliset perintätoimet tai lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.
  • Oikeus tietojen käytön rajoittamiseen tai kieltämiseen, esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista.
  • Oikeus tulla unohdetuksi: tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan rekisteristä
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee olla yhteydessä yllämainittuun rekisterinpitäjään.

Pyydä tarjous

Siirry lomakkeeseen

Jätä yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja palvelustamme, täytä lomakekentän kohdat.