Laukaan Energia

Yhteystiedot

Etusivu / Yhteystiedot

Laukaan Energia Oy

Nuutinkatu 31, Tila 14
40270 Palokka

Samu Ahokas, Toimitusjohtaja                                          puh: 0451104819

Juho Jokinen, Sähkö ja Automaatio                                  puh: 0405052003                                                                                                                                                        info@laukaanenergia.fi
Y-tunnus: 3329993-4

Laskutustiedot

Verkkolaskut
Verkkolaskutusosoite :003733299934
Välittäjätunnus :003723609900 tai PAGERO
Operaattori :Pagero

Paperilaskut
Laukaan Energia Oy
OVT 003733299934

PL 908

02066 DOCUSCAN

Sähköpostilaskut
admicom@xbs-salo.com.

Yhdessä sähköpostissa voi olla vain yhden laskun tiedot yhdessä PDF-tiedostossa, joten
laskun mahdolliset liitteet tulee skannata samaan PDF-tiedostoon laskun jatkosivuiksi.

Laukaan Energia Oy:n Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterin nimi: Laukaan Energia Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Laukaan Energia Oy

Rekisterinpitäjän edustaja ja tietosuojavastaava: Samu Ahokas, toimitusjohtaja

+358 45 1104819,

samu.ahokas@laukaanenergia.fi

Asiakasrekisterin peruste ja käyttötarkoitus:

Henkilö tulee osaksi Laukaan Energia Oy:n asiakasrekisteriä jättämällä yhteystietonsa Laukaan Energia Oy:lle puhelimitse, Laukaan Energia Oy:n internetsivuille, sähköpostitse tai muulla tavalla. Henkilötietoja käytetään mahdollisen asiakassuhteen luomiseen, ylläpitämiseen ja hoitamiseen, kohdennettuun markkinointiin sekä palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sekä muun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Etu- ja sukunimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Katuosoite

Postinumero ja paikkakunta

Asennuskohteen tiedot

Tarjous, tilaus sekä laskutustiedot

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja käytetään ainoastaan Laukaan Energia Oy:n sisällä. Laukaan Energia Oy:n työntekijöistä henkilötietoja käyttävät vain ne henkilöt, jotka työnkuvansa takia näitä tarvitsevat. Jos sopimus asiakkuudesta syntyy, tietoja voidaan luovuttaa näissä tapauksissa Laukaan Energia Oy:n määrittämille alihankkijoille.

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Laukaan Energia Oy säilyttää rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin se on palveluiden ja tuotteiden toimittamisen kannalta tarpeellista sekä sopimus- ja erimielisyysselvityksiä varten. Lisäksi henkilötietoja säilytetään muutoin lakisääteisen säilytysajan mukaisesti.

Rekisterin suojauskäytäntö

Laukaan Energia Oy:n asiakastietorekisteriin on pääsy vain Laukaan Energia Oy:n niillä työntekijöillä, joiden työnkuva sen vaatii. Rekisteriä pidetään erillisessä järjestelmässä, joka on suojattu lain mukaisilla vaatimuksilla.

Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeudet

Henkilöllä, joka on luovuttanut asiakastietonsa Laukaan Energia Oy:n asiakastietorekisteriin, on seuraavat oikeudet

  • Oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihin ja tehdä tarkastuspyyntö omista henkilötiedoista. Tietojen luovutusta varten Laukaan Energia Oy:llä on oikeus vaatia henkilöä todentamaan henkilöllisyytensä.
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen.
  • Oikeus tietojen poistamiseen ja oikeus poistua Laukaan Energia Oy:n henkilötietorekisteristä, ellei esteenä ole avoimet tilaukset, laskut tai mahdolliset perintätoimet tai lainsäädäntöön perustuvat rajoitukset.
  • Oikeus tietojen käytön rajoittamiseen tai kieltämiseen, esimerkiksi suoramarkkinointia tai etämyyntiä varten.
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, mikäli se on teknisesti mahdollista.
  • Oikeus tulla unohdetuksi: tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan rekisteristä
  • Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta.

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan, hänen tulee olla yhteydessä yllämainittuun rekisterinpitäjään.

Pyydä tarjous

Siirry lomakkeeseen

Jätä yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja palvelustamme, täytä lomakekentän kohdat.