Laukaan Energia

Sähkösaneeraus

Etusivu / Sähkösaneeraus

Miksi tekisin sähkösaneerauksen?

Tiesitkö että laki määrä että, sähkölaitteiston haltija eli talon omistaja on vastuullinen huolehtimaan sähköjärjestelmän kunnosta. Sähköturvallisuus laki 410 määrittää suunnittelun ja rakentamisen ohella myös sen, että laitteiston haltijalla on velvollisuus huolehtia sen huollosta ja käytöstä niin, ettei siitä aiheudu vaaraa ihmisille eikä omaisuudelle. Jos sähkölaitteisto on aiheuttanut vahinkoa voidaan laitteiston haltija määrätä korvausvelvolliseksi. Vakavan sähkövahingon tutkii aina Tukes( turvatekniikankeskus ). Palokunta, poliisi ja sähköyhtiöt ovat ilmoitus velvollisia Tukesille vahingon sattuessa.

 

 Vanhat sähköasennukset ei vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Vanhat talot ja erityisesti niiden sähköt on suunniteltu ja rakennettu sen aikaisten tarpeiden mukaan. Jos asennukset ovat yli 30 vuotta vanhat, on syytä harkita jonkinlaista päivitystä. Tavanomaisia puutteita on, että pistorasioita on liian vähän ja niistä puuttuvat maadoitukset, valaistus on heikko, sulakkeet palavat usein ja sähköpatterit käryävät.  Nämä ovat riskitekijöitä, jotka olisi syytä päivittää ajan tasalle

Nykyään ihmisillä on huomattavasti enemmän sähkölaitteita kuin 60-ja 70-luvuilla. Vaikka laitteet usein tänä päivänä kuluttavat energiaa vähemmän kuin silloiset mallit, niin niiden suuri määrä on lisännyt sähköntarvetta. Voi olla, että talossa ei sähköt riitä, mikä aiheuttaa toistuvaa käyntiä sulaketaululla sulaketta vaihtamassa.

Lisäksi laitteet ovat usein herkkiä erilaisille häiriöille. Näiltä häiriöiltäkin kannattaa suojautua vaikkapa ylijännitesuojilla. Vanhoissa asennuksissa on usein puutteita maadoituksissa tai maadoituksia ei ole. Tämä voi olla tietokoneiden ja taulutelevisioiden kannalta ongelma ja aiheuttaa jopa laitteen rikkoontumisen. Käyttämämme sähkölaitteet ovat nykyisin erilaisia ja vaativampia myös tarvitsemansa sähkön osalta.

 

Soita ja pyydä tarjous. puh: 0451104819.
Tai täytä lomake, klikkaamalla tätä tekstiä.

Kunnossapito tuo turvaa ja toimivuutta

Teollisuudessa ja yritysmaailmassa kunnossapidolla saavutetaan tietty toiminnan varmuus ja keskeytymättömyys. Se tarkoittaa selvää rahaa toiminnanharjoittajalle, kun ei ilmene käyttökatkoksia. Asukkaan kannalta kunnossapito taas tarkoittaa toimivaa ja turvallista kotia.

Kotonakin käyttökatkos on silti käyttökatkos, vaikka se ei välttämättä aiheuta taloudellisia tappioita. Jos sähköt häviävät ja illan tärkeät televisio-ohjelmat jäävät näkemättä, on seurauksena yleensä vain harmia. Välinpitämättömyys sähkölaitteiston kunnosta voi sen sijaan johtaa palo- ja hengenvaaraan, laiterikkoja unohtamatta.

Näihin asioihin vakuutusyhtiötkin ovat alkaneet kiinnittää yhä enemmän huomiota. Seurauksena voi olla sanktio kunnossapidon laiminlyönnistä. Sanktio voi olla esimerkiksi sähköpalosta aiheutuneiden vahinkojen korvausvähennys, jos laiminlyönti on selkeästi osoitettavissa.

Toinen tapa on käänteinen eli se, että jos on hoitanut asiansa hyvin, saa vakuutusmaksusta alennusta. Vesiputkien osalta käytäntö on jo usein, että vesivahinkovakuutus voi jäädä saamatta kokonaan, jos putkistolle ei ole vanhassa kiinteistössä tehty mitään.

Soita ja pyydä tarjous. puh: 0451104819.
Tai täytä lomake, klikkaamalla tätä tekstiä.

 

Lähteet: http://www.sahkoala.fi/koti/sahkoturvallisuus/fi_FI/asunnon_omistajan_velvollisuus/

 

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Katso referenssit

Pyydä tarjous

Siirry lomakkeeseen

Jätä yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat lisätietoja palvelustamme, täytä lomakekentän kohdat.